CES 2014 : ยุติ McAfee ใช้ชื่อใหม่เป็น “Intel Security”

เมื่อปี 2010 Intel เข้าซื้อชุดรักษาความปลอดภัยบนระบบของคอมพิวเตอร์อย่าง McAfee ที่ก่อตั้งโดยนายจอห์น แมคอาฟี ซึ่งระบบดังกล่าวมีอายุมากว่า 20 ปี และในงาน CES 2014 Intel ได้ประกาศยุติแบรนด์ McAfee และใช้ชื่อใหม่ว่า “Intel Security”

การยุติแบรนด์ McAfee ที่มีมายาวนานกว่า 20 ปี ทาง Brian Krzanich ซีอีโอของ Intel เปิดเผยว่าเป็นความตั้งใจของ Intel ที่จะทำให้โลกดิจิตอลมีความปลอดภัยมากขึ้นและเป็นการป้องกันล่วงหน้าต่อภัยคุกคามที่เป็นอันตรายต่อข้อมูลส่วนตัวในอุปกรณ์พกพา โดยในการยุติแบรนด์ McAfee ครั้งนี้ จะยังคงไว้ซึ่งสัญลักษณ์ “โล่แดง” นอกจากนี้  McAfee จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเครือบริษัท Intel และวัตถุประสงค์หลักด้านการรักษาความปลอดภัยให้แพร่หลายสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและภาคธุรกิจทั้งหมดเพื่อให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมีความปลอดภัยสำหรับทุกคนบนโลก

intel-security

สำหรับการเปลี่ยนชื่อจาก McAfee เป็น Intel Security ที่จะมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 1 ปี ต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดให้เสร็จสิ้น ซึ่งในอนาคต Intel ยังวางแผนที่เปิดตัวแอพพลิเคชันรักษาความปลอดภัยบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ตลอดจนดึงดูดให้คอมพิวเตอร์ตามครัวเรือนและองค์กร บริษัท ต่างๆ ให้มากขึ้นต่อไป

http://www.arip.co.th/ces-2014-intel-security/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>