วิธีป้องกันการถูกโจมตีระบบเบื้องต้น

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายนั้นคือการสแกนเพื่อหาช่องโหว่เมื่อพบแล้วจึงทำการปิดช่องโหว่หรือที่เรียกว่าการอัพเดตแพตช์ (Patch) โดยเร่งด่วนเพื่อปิดช่องโหว่ที่มีอยู่เพื่อไม่ให้ผู้โจมตีหรือแฮกเกอร์บุกรุกเข้ามาภายในคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายได้ หากไม่อัพเดตแพตช์ทันทีที่มีการแจ้งเตือน อาจเป็นการประกาศให้ผู้ไม่หวังดีทราบและเข้ามาทำการทำลายระบบเครือข่ายได้ อีกทั้งการสแกนเครือข่ายเพื่อค้นหาช่องโหว่หรือจุดอ่อนอย่างสม่ำเสมอนั้นจะช่วยทำให้เครือข่ายหรือคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันที่มีประสิทธิภาพก็ถือเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะช่วยให้การค้นหาหรือสกัดกั้นการบุกรุกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีป้องกันการถูกโจมตีระบบเบื้องต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>