ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือ Operating System มีความสำคัญต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าท่ดำเนินการให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ ตั้งแต่ยุคกำเนิดคอมพิวเตอร์ ได้มีการคิดค้นและพัฒนาระบบปฏิบัติการในรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถรองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น ระบบปฏิบัติการที่สามารถรองรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Multi-tasks ได้แก่ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และลีนุกซ์ หรือระบบปฏิบัติการที่มีจุดเด่นด้านการทำงานแบบกราฟฟิค มัลติมีเดีย ได้แก่ แมคอินทอช เป็นต้น

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>