โซเชียลเน็ตเวิร์ค

เว็บโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network Site) มีผู้ใช้จำนวนมากทั่วโลก เนื่องจากการเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น การติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์ การแชร์ข้อความ รูปภาพ และวีดิโอ เพียงเสี้ยววินาที และยังสามารถสร้างหน้าประวัติส่วนตัวเพื่อแนะนำตัวและสร้างเครือข่ายกับผู้ใช้คนอื่นๆ ที่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน หรืออาจมีความชอบ ความสนใจในเรื่องเดียวกัน โซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ถือเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลและสามารถส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เพราะความรวดเร็วในการสื่อสาร และการแชร์หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารซึ่งให้คุณประโยชน์ แต่ก็อาจเสี่ยงต่อภัยคุกคามซึ่งผู้ใช้ต้องพึงระมัดระวัง

โซเชียลเน็ตเวิร์ค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>