Teamviewer รีโมตระยะไกลอยู่ที่ไหนก็ซ่อมได้

โปรแกรมรีโมตคอมพิวเตอร์ Teamviewer มีการใช้งานง่าย สามารถใช้ได้ทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานทั่วไป ต่างจากโปรแกรมรีโมตคอมพิวเตอร์อื่นที่มีการใช้งานซับซ้อน และใช้ในกลุ่มผู้ดูแลระบบเท่านั้น จึงเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากโปรแกรมได้ผนวกรูปแบบการสื่อสารลักษณะเดียวกับสไกป์ สามารถแชท สนทนา video conference และ Virtual Office ได้หลายคนพร้อมกัน ทำให้การสื่อสารไม่ได้มีเพียงแต่คอมพิวเตอร์ แต่คนสามารถคุยกัน ช่างสอบถามปัญหากับลูกค้าทำให้การประสานงานไปไปด้วยดี

โปรแกรม Teamviewer ผู้ใช้งานเพียงติดตั้งบอกรหัสอีกฝั่งก็เพียงพอ ไม่ต้องยุ่งกับ IP address เลย โปรแกรมจะหาช่องทางการเชื่อมต่อเอง ให้ช่างหรือผู้ดุแลระบบเข้ามาแก้ไข และในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องเป้าหมายนี้สามารถ Join หรือให้ช่างเข้าถึงได้หลายคนครับ

Teamviewer-300x237

โปรแกรม Teamviewer จะเหมาะกับร้านร้านคอมพิวเตอร์บริการลูกค้าถึงบ้านโดยที่ไม่ต้องก้าวเท้าออกไป หรือผู้ดูแลระบบบริษัทขนาดใหญ่ โปรแกรมจะมีส่วนของการ manage ยูสเซอให้เห็นว่าเครื่องไหนออนไลน์ ออฟไลน์ด้วย ทั้งนี้ ยังมีเครื่องมือของงานดูแลระบบครบครัน แม้แต่การประชุมทางไกลและระบบการเทรนการใช้งาน สามารถนำ Presentation ขึ้นหน้าจอได้ ส่งไฟล์ได้ คือใช้สอนการใช้งานโปรแกรมได้เลย ในการใช้งานระหว่าง End User กับ End User ก็สามารถทำได้เช่นกัน

ในด้านของความปลอดภัย โปรแกรมก็มี packet ไฟล์ที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง แบบ Lunch ขึ้นมาใช้งานได้เลย ในกรณีที่ใช้กับเครื่องที่ไม่รู้จัก เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะที่ต้องการรีโมตเพียงครั้งเดียวจบ และมีการ Random password ในแต่ละครั้งด้วย

ที่มา : http://www.tphattara.com/teamviewer/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>