การก่อกวนระบบเครือข่าย (Denial of Service)

การก่อกวนระบบเครือข่ายหรือ Denial of Service หรือการปฏิเสธการให้บริการ เป็นภัยคุกคามรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ได้รับความเสียหายด้วยวิธีการขัดขวางหรือก่อกวนระบบเซิร์ฟเวอร์ทำให้เซิร์ฟเวอร์นั้นๆ ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ โดยทั่วไปจุดมุ่งหมายของผู้โจมตีมักจะเป็นการบริโภคหรือใช้งานทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ เช่น หน่วยความจำ หน่วยประมวลผลกลาง หรือแบนด์วิธให้หมดไป แฮกเกอร์หรือผู้โจมตีที่ใช้การก่อกวนระบบเครือข่ายในการโจมตี มักมีจุดประสงค์เพื่อต้องการก่อกวนระบบหรือต้องการเจาะเข้าระบบเพื่อขโมยข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิต เพื่อทำการก่ออาชญากรรมต่อไป

การก่อกวนระบบเครือข่าย (Denial of Service)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>