การสอดแนม (Snooping)

การสอดแนม หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า สนูปปิง (Snooping) นั้นแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น สนิฟฟิง (Sniffing) อีฟส์ดรอปปิง (Eavesdropping) และ แพคเก็ตสนิฟเฟอร์ (Packet Sniffer) โดยการสอดแนมนั้นหมายถึงการแอบดูข้อมูลโดยที่จะไม่มีการเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล หรือที่เรียกว่า การโจมตีแบบพาสซีฟ (Passive) เช่น การดักอ่านข้อมูลหรือไฟล์ที่ไม่ได้มีการเข้ารหัสหรือที่เรียกว่าเคลียร์เท็กซ์ (Clear Text) ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือในขณะที่กำลังถูกส่งผ่านเครือข่ายไปยังผู้รับปลายทาง วิธีการรับมือกับการสอดแนมเหล่านี้คือการเลือกใช้การเข้ารหัสที่มีการกำหนดรหัสให้แก่ข้อความต่างๆ โดยที่มีแต่คนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถเข้าใจได้ หากไม่เช่นนั้นข้อมูลของคุณอาจถูกดักอ่านในขณะที่กำลังเดินทางข้ามเครือข่ายได้

การสอดแนม (Snooping)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>