ประเภทของแฮกเกอร์ (ผู้โจมตีระบบ)

แฮกเกอร์ ผู้โจมตี หรือผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์นั้นมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับแรงจูงใจหรือวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้โจมตีแต่ละประเภทก็จะมีแนวทางหรือวิธีการและเครื่องมืออุปกรณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป แนวทางการป้องกันการโจมตีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้น ผู้ดำเนินการป้องกันควรมีความรู้เกี่ยวกับศัตรูหรือบุคคลที่กำลังต่อสู้อยู่ด้วย และบุคคลผู้นั้นมีวัตถุประสงค์อะไรถึงกระทำการเช่นนั้น ซึ่งความรู้เกี่ยวกับผู้โจมตีประเภทต่างๆ จะช่วยให้สามารถกำหนดแนวทางหรือรูปแบบในการป้องกันหรือรับมือกับผู้โจมตีเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประเภทของแฮกเกอร์ (ผู้โจมตีระบบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>