รูปแบบการโจมตีระบบ

รูปแบบของการโจมตีระบบเครือข่ายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกันกับการพัฒนาของระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ยิ่งคอมพิวเตอร์พัฒนาไปมากเท่าไหร่ รูปแบบของการโจมตีก็ถูกพัฒนาขึ้นตามไปด้วย ในปัจจุบันเป้าหมายหลักของการโจมตีของผู้ไม่หวังดีนั้นก็คือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการโจมตีจะเริ่มต้นจากการค้นหาช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ จากนั้นจึงทำการโจมตีซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เป็นโครงสร้างของระบบ เช่น ระบบปฏิบัติการ นอกจากนี้การโจมตีในปัจจุบันก็ยากที่จะตอบโต้หรือหยุดยั้งได้ทัน อีกทั้งยังยากต่อการค้นหาหรือตรวจพบอีกด้วย ดังนั้นผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้งานจึงควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบของการโจมตีต่างๆ เพื่อที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการระมัดระวังและป้องกันได้ในระดับหนึ่ง

รูปแบบการโจมตีระบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>