อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ คือภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างความเสียหายทั้งต่อผู้ใช้งานส่วนบุคคลและเครือข่ายในวงกว้าง ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามแต่จุดประสงค์ของการโจมตี เช่น ฟิชชิ่ง เป็นการหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวโดยการสร้างหน้าเว็บปลอมให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้ระบบ มัลแวร์ คือโค้ดอันตรายที่มุ่งทำลายข้อมูลหรือสร้างความเสียหายแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งรู้จักกันทั่วไป ได้แก่ ไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน และยังมีองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>