นิติวิทยาศาสตร์กับการพิสูจน์คดีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

ในโลกแห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การดำเนินธุรกิจการค้า การศึกษาหาความรู้ หรือแม้กระทั่งการพักผ่อนหย่อนใจ ล้วนแต่มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในอีกด้านหนึ่ง ยังมีภัยร้ายที่มากับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายและการสืบสวนสอบสวนในรูปแบบเดิมนั้นไม่สามารถช่วยให้ประสบความสำเร็จในการลงโทษผู้กระทำความผิดหรืออาชญากรไซเบอร์ได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องอาศัย กระบวนการสืบสวนทางคอมพิวเตอร์ และนิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาและแสดงซึ่งหลักฐานแห่งการกระทำความผิดของเหล่าอาชญากรไซเบอร์

นิติวิทยาศาสตร์กับการพิสูจน์คดีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>