การประยุกต์ใช้ Computer Forensics กับอาชญากรรมไซเบอร์

ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตกำลังเจริญเติบโตนั้น ด้านมืดของสื่ออินเทอร์เน็ตหรืออาชญากรรมไซเบอร์ก็ได้เติบโตและกลายมาเป็นปัญหาหลักของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเช่นกัน อันเนื่องมาจากกระบวนการสืบสวนและสอบสวนในแบบเดิมๆ นั้นไม่สามารถช่วยให้จับกุมเหล่าอาชญากรไซเบอร์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการสืบสวนทางคอมพิวเตอร์และนิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในการค้นหาและแสดงซึ่งหลักฐานแห่งการกระทำความผิดของเหล่าอาชญากรไซเบอร์ โดยได้มีการนำมาปรับใช้ในการสืบหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางไซเบอร์ เช่น การหลอกลวงให้ซื้อสินค้าทางออนไลน์ หรือการหลอกให้โอนเงินทางอินเทอร์เน็ต การล่อลวงทางเพศผ่านโปรแกรมแชทต่างๆ หรือการขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เป็นต้น

การประยุกต์ใช้ Computer Forensics กับอาชญากรรมไซเบอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>