การพิสูจน์หลักฐานจากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone Forensics)

Mobile Phone Forensics หรือนิติวิทยาศาสตร์ทางอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เป็นหนึ่งในสาขานิติวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ในการค้นหาและพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ ไม่เพียงแค่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร แต่สามารถบันทึกข้อมูล, เก็บข้อมูล, รวมถึงใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย โทรศัพท์มือถือจึงเปรียบเสมือนเป็นคอมพิวเตอร์พกพาอีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินมากมาย

การประยุกต์ใช้ Computer Forensics กับอาชญากรรมไซเบอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>