ภัยจากการใช้อุปกรณ์สื่อสาร

อุปกรณ์สื่อสารไร้สายต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์เรามากขึ้น ทั้งอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต ล้วนถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยและตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย แต่ภัยที่มากับอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้ก็ได้ถูกพัฒนาให้ก้าวทันเทคโนโลยีเช่นกัน โดยเฉพาะภัยที่มุ่งโจมตีบุคคลเพื่อล้วงข้อมูลส่วนตัวจากเครื่อมือสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นพาสเวิร์ด เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และบันทึกส่วนตัวที่สำคัญๆ หากผู้ใช้งานขาดความระมดระวังหรือรู้เท้าไม่ถึงการณ์ก็อาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>