ภัยคุกคามและภัยแฝงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันจะก่อให้เกิดประโยชน์ ในอีกด้านหนึ่ง ก็มีการใช้เทคโนโลยีสารสนาเทศเพื่อก่อกวนหรือสร้างความเสียหาย หรือเรียกว่า ภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเหล่ามิจฉาชีพหรืออาชญากรออนไลน์อาจก่อภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อาจมีผลกระทบในทางตรง เช่น มุ่งเจาะจงทำร้ายบุคคลหรือองค์กร โดยใช้วิธีการหลากหลาย ซับซ้อน ยุ่งยาก หรือทางอ้อม เช่น การปล่อยไวรัส โดยภัยในลักษณะนี้มักจะเป็นภัยก่อกวนทั่วไปไม่เจาะจงบุคคล เพียงแต่สร้างความรำคาญเท่านั้น ดังนั้น ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงควรระมัดระวังตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ อย่างน้อย ก็ควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือความรู้ทั่วไปในการป้องกันตนเองจากภัยเหล่านี้

ภัยคุกคามและภัยแฝงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>