ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจการค้า หน่วยงานของรัฐ และประชาชนทั่วทั้งประเทศ ดังนั้น เทคโนโลยีสารสเทศจึงจำเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายวิธีการตามจุดประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน ตั้งแต่วิธีการป้องกันขั้นพื้นฐาน เช่น การใช้พาสเวิร์ดที่มีความปลอดภัย การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ไปจนกระทั่งการใช้ระบบป้องกันเครือข่ายที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>