การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลด้วยโปรแกรมเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography)

ข้อมูล ข่าวสาร หรือสารสนเทศ มีความสำคัญต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่มีมูลค่าทางธุรกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีปกป้องข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ดีในการขโมย แอบอ่าน หรือคัดลอกข้อมูล โดยการปกป้องข้อมูลนั้นมีอยู่หลายประการที่จะต้องคำนึงถึง วิธีการหนึ่งที่นำมาใช้กันอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งก็คือการเข้ารหัสข้อมูล หรือที่เรียกว่า Encryption ซึ่งเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อไม่ให้สามารถแปลความได้จากบุคคลที่ไม่อนุญาตให้อ่านหรือเข้าใจข้อมูลดังกล่าว โดยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัย

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลด้วยโปรแกรมเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>