การป้องกันภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ บางครั้งมีความเสี่ยงต่อภัยต่างๆที่ผู้ใช้งานทั่วไปไม่ทันระวัง หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ภัยจากเว็บไซต์ปลอม สแปมข้อความ การหลอกลวงทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานจำเป็นต้องระมัดระวัง และมีความรู้เกี่ยวกับภัยต่างๆเหล่านี้ และควรศึกษาวิธีการหลีกเลี่ยง ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นจากภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>